Ett riktigt roligt sommarjobb

Jag heter Eline van Dam och har jobbat på Forskningsstation Bolmen den här sommaren.

Under maj månad hade jag framförallt fokus på AquaCosm+ experimentet som är ett EU-finansierat samarbete mellan ett 60-tal mesokosmanläggningar i Europa för forskning om ekosystem i söt- och saltvatten.

Därefter arbetade jag med att övervaka Murån och Rydsån som båda har sitt utlopp i Bolmen. Rydsån är mycket brunare än Murån och det är framförallt färgtalen i åarna vi övervakar då brunifiering är ett stort problem i Bolmen. Övervakningen av Rydsån är ett nytt projekt som startade i somras.

Jag har även utfört veckovisa flödesmätningar i Lillån, Storån och Önnekvarn. Flödesmätningar visar hur snabbt vattnet rinner och genom dessa mätningar får vi en uppfattning om hur mycket vatten som rinner in i Bolmen.

Vi gör också profilmätningar med båten nästan varje vecka och här fick vi hjälp av Ulf Andersson. Varje gång vi utför profilmätningar tar vi också vattenprover för att analysera vattenfärgen i labbet på forskningsstationen.

Sammanfattningsvis har det varit ett roligt sommarjobb med många olika aktiviteter där ingen dag är den andra lik. Jag har trivts väldigt bra med att jobba på forskningsstationen och är glad att jag kunde komma tillbaka efter de inledande fem veckorna med AquaCosm+.

// Eline van Dam

Clemens Klante och Eline van Dam på bryggan

Clemens Klante och Eline van Dam på bryggan

Clemens Klante och Eline van Dam på bryggan