vatten

Ny artikel om brunifieringen i Bolmen

I en ny studie av Clemens Klante, Magnus Larsson och Kenneth M. Persson försöker forskarna svara på vilka faktorer som påverkar brunfärgningen av sjön Bolmen, så väl naturliga som mänskliga och hur de olika faktorerna i sin tur påverkar varandra. Men även hur färgen varierar i olika delar av sjön och över tid. Läs hela artiklen med titeln: Brownification in Lake Bolmen, Sweden, and its relationship to natural and human-induced changes  i senaste numret av Journal of Hydrology: Regional Studies.