Sjögull

Lyckosam bekämpning av sjögull

Utdrag ur artikel från Hallandsposten 17 juli – Av Hanna Nordemark.

Förra sommaren befarades det att den invasiva arten sjögull snabbt skulle komma att sprida sig i sjön Bolmen. Nu – bara ett år senare – tyder det mesta på att försöken att bekämpa arten har lyckats.

I fjol kunde Hallandsposten rapportera om att Länsstyrelsen i Halland satte in insatser för bekämpning av den invasiva arten i sjögull i Bolmen, ett arbete som inleddes efter det att ett mindre bestånd av arten hade upptäckts i den halländska delen av sjön.

– Det var en jävla tur att det upptäcktes. Hade det stuckit iväg och hunnit sprida sig mer hade det behövts täckningar över större områden, säger HG Karlsson, en av de på Länsstyrelsen i Halland som har varit involverade i bekämpningen av sjögull.

HG Karlsson och Karin Enemar. Bild från Hallandsposten. Fotograf Hanna Nordemark

I fjol inventerade HG Karlsson och Karin Enemar den halländska delen av sjön Bolmen. Bild: Hanna Nordemark

Det scenario som målades upp när arten först upptäcktes såg mörkt ut i dubbel bemärkelse – dels för att sjögull bildar ett ovälkommet lock som stänger ute det livsnödvändiga solljuset, dels för att arten är svår att bekämpa när den väl har fått fäste. Men efter att både ha täckt över beståndet och inventerat hela sjön ser framtiden nu ljusare ut.

/…/

I den länkade artikeln från Hallandsposten kan du läsa mer om det fortsatta arbetet med att bekämpa sjögull.