Nationell yrkesfiskekonferens 31 jan – 1 feb 2019 CCC Karlstad

Utdrag från Landsbygdsnätverkets hemsida 2019-02-05 (Fotograf bild: Jeanette Dahlström)

“Tema för konferensen var värdeskapande och innovation. Hur skapar vi ökat värde, ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser. Vår tanke var att föra samman olika aktörer inom yrkesfiskenäringen med myndigheter, forskning och intresseorganisationer för att diskutera aktuella utmaningar och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka och utveckla näringen. Det gäller hur vi på ett hållbart sätt skapar ökad lönsamhet och resurseffektivitet inom yrkesfiskenäringen.

Konferensen samlade drygt 80 deltagare, däribland fiskare, producentorganisationer, mathantverkare, forskare, representanter för leader områden, miljöorganisationer, organisation som arbetar med märkningssystem, beslutsfattare och offentlig sektor från lokal till nationell nivå.”

Läs vidare och för att ladda ner presentationerna på konferensen.