Långsiktigt engagemang i Bolmen

Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare att ta fram och förstå så att den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands.

Bolmens forskningsstation, inklusive AquaNet-infrastrukturen, är tillgänglig för SITES-forskare framöver. Ett intressant förhållande för SITES-forskare är att Bolmen används som dricksvattentäkt och kopplingen mellan vattenkvalitet och påverkan på nära 1 miljon medborgare kan studeras. Inga andra sjöar som ingår i SITES nätverk används så direkt av så många människor. Men Bolmen är också en viktig fiskesjö med många aktiva fritidsfiskare och flera yrkesfiskare. Deras konkreta återkoppling till sjövattenkvalitet och ekologi kan också ge nya uppslag till forskning.

I stationens uppdrag ingår även pedagogisk verksamhet som Tänk H2O!, som är en plats- och upplevelsebaserat lärande om vatten riktat mot gymnasielever inom Sydvattens upptagningsområde samt kommunerna kring Bolmen.