Forskningschef Kenneth M Persson mottar VATTEN-priset 2022

Forskningschef Kenneth M Persson mottar VATTEN-priset 2022!

Den andra juni mottog Sydvattens forskningschef Kenneth M Persson VATTEN-priset 2022 av Föreningen Vatten. Stort grattis Kenneth!

Juryns motivering lyder: Kenneth M Persson är en fantastiskt kreativ person med en stor förmåga att bygga nätverk och driva strategisk utveckling.

Som professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten AB har han spelat en stor roll i framtagandet av ny kunskap som ökat förståelsen för dricksvattenrening.

Hans förmåga att bygga nätverk är något utöver det vanliga och listan över resultat är lång. Som exempel kan nämnas att han är grundare till WIN Water och LU Water. Tillsammans med andra har han också bidragit till uppbyggnad av Sweden Water Research och den nationella Vattenforskarskolan.

Kenneth har också en författarförmåga som gett sig uttryck i både vattenpoesi och kulturhistoriska böcker som exempel “Skrivet i Vatten”, “Malmö den törstande staden” och “Svenska vattentorn”.

Kenneth kan på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.