De flyttar ut skolan i verkligheten

Sjön Bolmen blir klassrum för Polhemskolans tvåor

Utdrag från artikel i Tidningen Gymnasiet av Enikö Koch 26 okt 2018

Varje år deltar flera klasser från naturvetarprogrammets årskurs två på Polhemskolan i Lund i en studieresa till sjön Bolmen, anordnad av Sydvatten. Carina Hellström, arbetslagsledare och lärare i kemi, tycker att vatten är ett passande tema för ämnesövergripande arbete.

Vad får eleverna lära sig vid sjön?
– Vi delar in oss i grupper om 17–18 elever som får gå runt till tio olika stationer under två dagar, och som tar upp olika frågor om vatten. Stationerna leds av personer knutna till Sydvatten, men även forskare från Lunds universitet. Det kan handla om konflikter i världen om vatten, hur man renar vatten, djurlivet i Bolmen, hur många ord i språket som innehåller vatten och annat.

Hur får ni in olika ämnen?
– I första hand följer biologiläraren med på resan, men även engelsk- och svenskläraren är med i temaarbetet. I anslutning till studieresan får eleverna göra en miljöundersökning i biologikursen, som är kopplad till vatten. Då skriver de en rapport med bland annat ett abstract på engelska om vattenprojektet. Läraren i svenska är också med i arbetet med slutrapporten. Tidigare år, när det har passat med schemat, har även samhällskunskapsläraren varit med. I stort sett alla ämnen skulle kunna kopplas till temat vatten. Det som begränsar är hur kurserna ligger.

Vad ser du för fördelar med arbetssättet?
– Eleverna får ett helhetsperspektiv, som att känna att naturvetare inte klarar sig utan exempelvis samhällsvetare. För hur kommer vattnet ner från Bolmen till Skåne? För det behövs infrastruktur och samhällsplanering. Jag tror också att det blir en mer seriös känsla kring projektet, när eleverna känner att vi lärare samarbetar för ett så bra resultat som möjligt.

Hur är du som kemilärare inkopplad?
– Jag är med på resan som arbetslagsledare, men jag kan också fördjupa vattenfrågorna i kemin, när eleverna kommer upp i årskurs tre.

Vad önskar du att det ska ge för effekt?
– Jag hoppas att fler elever ska fastna för vattenfrågor. Jag har hört från Lunds tekniska högskola att det behövs fler naturvetare med intresse för ämnet.