Framsida för avhandlingen Hydrofysiska processer som styr brunifiering

Avhandling om brunifiering samt disputation. Av Clemens Klante

Hydrofysiska processer som styr brunifiering – en fallstudie av Bolmen.

Disputation 9 juni 2023 kl 10:15. Länk till livesändning

Vatten är den mest värdefulla och samtidigt den mest sårbara resursen på jorden. Det be stämmer livet i liten och stor skala. Eftersom vi bara har tillgång till 0,25 % av vattnet på jorden på ett enkelt sätt bör det vara mycket viktigt att ta väl hand om det, för vår egen och våra barns skull. De 0,25 % av vattnet som är tillgängligt för mänskligt bruk är gott om vatten för världens befolkning och varje person kan ha cirka 8 miljoner liter vatten för sig själv. Den naturliga fördelningen är dock inte jämn och i många delar av världen finns det inte alltid tillgång till vatten. Under de senaste århundradena och än i dag har en icke hållbar användning av jordens vattenresurser och olämplig utvinning påverkat tillgången och kvaliteten negativt.

Den ökande mängden naturligt organiskt material (NOM) har blivit ett stort problem i de norra delarna av världen. NOM är en blandning av ämnen från nedbrytningsprodukter från växter, djur och organismer. NOM missfärgar vattnet i floder och sjöar och gör det brunt; därför kallas processen med ökande innehåll av NOM för brunifiering. Den observerade ökningen av brunifiering är huvudsakligen ett resultat av förändringar i markanvändning en, långsiktiga effekter av industrialiseringen och ett förändrat klimat.
Ju brunare vattnet i en sjö eller flod är, desto mindre inbjudande är det för rekreations ändamål eller som vattenförsörjningskälla. Dricksvattenföretagen står inför utmaningen att avlägsna den ökande mängden NOM från vattnet för att kunna distribuera rent och säkert vatten till konsumenterna. Detta resulterar i större reningsinsatser, ökad avfallsproduktion
och större koldioxidutsläpp. Brunare vatten påverkar också ekosystemet. Det kan leda till högre yttemperaturer, mindre solljus i djupare delar av en sjö och förändringar i fiskpopulationen.
Länk till avhandlingen: Hydrofysiska processer som styr brunifiering – en fallstudie av Bolmen. Av Clemens Klante
Fler avhandlingar och forskningsrapporter med koppling till sjön Bolmen och dess omgivning.