Vattenforskning och fisk på akademins vårmöte 4 juni 2018

Här följer ett utdrag från Hallands Akademis hemsida från den 11 juni 2018

Nyligen startade Sydvatten en forskningsstation med inriktning på sötvatten vid Tiraholms fisk vid Bolmen. Samtidigt satsar Tiraholms fisk på ett nytt hotell och utökad verksamhet. Båda företagen var tillsammans en god anledning för Hallands akademi att förlägga sitt vårmöte till Tiraholm.
Juha Rankinen, föreståndare för den nya forskningsstationen, berättade om verksamheten som bland annat går ut att ta reda på vad “brunifieringen” av sjövattnet beror på och vad det allt brunare sjövattnet har för betydelse. Bolmen är vattentäkt för 17 skånska kommuner och som sådan ytterst betydelsefull. Forskningsstationen kommer framöver att ta hand om många besökande gymnasieungdomar som ska lära sig mer om vattnets betydelse.
Tiraholms fisk är också beroende av Bolmens vatten, där företaget hämtar den fisk som serveras i restaurangen. Gös från Bolmen stod på akademiledamöternas meny.”