Stort partnermöte på forskningsstationen

Torsdagen 19 april höll forskningsstationen ett partnermöte för Sydvattens styrelse, företrädare från kommunerna kring Bolmen, företrädare från Region Halland, Länsstyrelsen Halland och Högskolan i Halmstad. Även lokalpress var inbjudna och fanns på plats.

De fick en guidad rundvandring på Tiraholm med upplevelse av de aktiviteter som sker på platsen med yrkesfisket, hotellbygge och Tänk H2O.

Efter lunch på restaurangen gick Linda Parkefelt, forskningsledare Sydvatten, genom den forskning som skett sedan starten juni 2017 och den planerade forskningen för 2018, Juha Rankinen, föreståndare för forskningsstationen, berättade om Tänk H2O!, andra skolbesök på stationen, studiebesök och dialogmöten med fiskevårdsområden, länsstyrelser och vattenråd under 2017. Han berättade vidare om de planerade aktiviteter som är bokade för 2018.

Kenneth M Persson, forskningschef Sydvatten, berättade om det nuvarande kunskapsläget kring brunifiering och Bolmen.

Det hela avslutades med en diskussion om den framtida verksamheten och vad som upplevdes viktigt för respektive part