Djurplanktons vertikalmigration och positionering i vatten vid olika livsvillkor

Provtagning på medokosmerna
Marcus Lee och Carlota Solano-Udina tar vattenprover på en kall och vindpinad majdag 2019.
Foto
: Juha Rankinen

Marcus Lee är en doktorand på akvatisk ekologi vid Lunds universitet. Sedan början av april genomför han sin forskning på stationens AquaNet plattform ute på Bolmen. Hans forskning handlar om hur individuella djurplankton regerar på olika former av förändringar i sin miljö.

Marcus förutser att resultaten kan öka förståelsen kring hur beteendet hos individer kan påverka hela ekosystem, som då kan ha en stor påverkan på hur man kan behålla ett rent vatten.

Projektet beräknas avslutas i slutet av juli.

Här kan du läsa mer om projektet (på engelska).