Brunifiering kan komma att förändra släktsammansättningen av djurplankton

Mesokosmer

Foto: Juha Rankinen

Författare
Gustavsson, Oscar
Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
2019 (Engelska)

Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp

Tillgänglig från 2019-09-18

Abstrakt
Under de senaste årtiondena har många limniska system på det norra halvklotet fått en ökad vattenfärg, ett fenomen även känt som’’brunifiering’’. Effekter av detta fenomen har observerats att ha en påverkan på planktonsamhällen. Brunifiering är känt för att ändra ljusklimatet i akvatiska system och således, primärproduktionen. Man tror att detta fenomen kommer öka parallellt med klimatförändringar i framtiden och i och med planktonsamhällens nyckelroll i akvatiska system har det blivit allt mer brådskande att studera dess påverkan. Ett mesokosm experiment utfördes under sommaren 2018 i sjön Bolmen för att studera potentiella framtida förhållanden av brunifiering (50 år och 100 år från dagens förhållanden). Resultaten från studien visade att brunifiering påverkade Daphnia spp. positivt med en ökad förekomst i den kraftigt bruna behandlingen. En diskriminantanalys visade även att brunifiering kan komma att förändra släktsammansättningen av djurplankton inom 100 år.


Increased Browning Alters Zooplankton Composition: A Mesocosm Study in Lake Bolmen