Bolmens Fiskevårdsområdesförening – årets fiskevårdsområde!

Bolmens FVOV årets fiskevårdsområdesförening. Foto: Juha Rankinen

På årets Nationella Fiskevattenägarkonferens i Norrköping, 20-21 november, utdelades priset för årets bästa fiskevårdsområdesförening (Fvof) till Bolmens Fvof med motiveringen:

  • Föreningen bedriver ett modernt, aktivt och uthålligt förvaltnings- och fiskevårdsarbete utifrån en långsiktig och strukturerad fiskevårdsplan.
  • Föreningen verkar aktivt med att erbjuda en bra service, gott värdskap och god tillgänglighet för olika kategorier fritidsfiskare.
  • Föreningen arbetar konstruktivt för att främja lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism och utvecklingen av övrig uthållig fiskerelaterad näringsverksamhet i och omkring fiskevårdsområdets fiskevatten.
  • Föreningen strävar aktivt efter en väl fördelad köns- och ålderssammansättning hos styrelseledamöter och övriga föreningsfunktionärer.

Gratulerar till priset!