Stortavla på Visit Swedens kampanj

Bolmen = Toalettborste & turistmål & dricksvattentäkt

“Forget about Ikea and discover the originals” – så säger Sveriges marknadsföringsbolag Visit Sweden i sin reklamfilmen. Vi håller med, Bolmen är MYCKET mer än en toalettborste!

Ikeas toalettborste Bolmen ska marknadsföra Sverige

Kampanjen från Visit Sweden går ut på att man vill visa originalen, d.v.s. platserna som gett namn till några sedan länge världskända IKEA-produkter, och genom den igenkänningen skapa nyfikenhet för Sverige som besöksmål.

Såhär säger Susanne Andersson, VD för Visit Sweden.
– Vi vill med humor, värme och med glimten i ögat visa upp originalen bakom några av de för många i världen kanske lustigt klingande produktnamnen som blivit mer kända än platserna som namnen lånats ifrån.

Vi på Forskningsstation Bolmen och Sydvatten vet ju att Bolmen är så otroligt mycket mer än en toaborste. Bolmen är Skånes viktigaste dricksvattentäkt och dessutom är södra Bolmen ett vattenskyddsområde och en ytterst värdefull sjö för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur.
För att skydda den goda vattenkvaliteten måste alla som befinner sig inom skyddsområdet ta hänsyn till skyddet av vattentäkten och undvika sådant som kan leda till att Bolmen förorenas.
Kampanjen från Visit Sweden lyfter totalt 21 st platser i Sverige och väntas nå ut till över 20 miljoner personer via betald marknadsföring och långt många fler genom media och press i främst Tyskland, Storbritannien, USA, Frankrike, Nederländerna, Norge, Danmark samt Sverige.
För mer information om kampanjen: Sweden’s official website for tourism and travel information | Visit Sweden

IN ENGLISH

“Forget about Ikea and discover the originals” – that is what Sweden’s marketing company Visit Sweden says in its commercial. We agree, Bolmen is MUCH more than a toilet brush!

Bolmen – more than an IKEA toilet brush

The campaign from Visit Sweden is about wanting to show the originals, i.e. the places that have given names to some long-world-famous IKEA products, and through that recognition create curiosity for Sweden as a destination.

Susanne Andersson, CEO of Visit Sweden, explains:
– We want to show the originals behind some of the perhaps funny-sounding product names that have become more famous than the places from which the names were borrowed. And we want to do with humor, warmth and with a twinkle in the eye. (Quote translated fr Swedish by Sydvatten)

At Research Station Bolmen and Sydvatten we know that Bolmen is so much more than a toilet brush. Bolmen is Skåne’s most important drinking water source and the south part of Bolmen is also a water protection area and an extremely valuable lake for recreation, fishing, swimming, tourism, outdoor life, animals and nature.
In order to protect the water quality, everyone in the water protection area must avoid things that could lead to Bolmen being polluted.

The campaign from Visit Sweden highlights a total of 21 places in Sweden and is expected to reach over 20 million people through paid marketing and many more through media and press. Countries in focus are Germany, Great Britain, USA, France, the Netherlands, Norway, Denmark and Sweden.

For more information about the campaign by Visit Sweden: Discover the originals of Sweden | Visit Sweden