Professor Kenneth M Persson

Artikel i Dagens Samhälle: “Vatten borde bli dubbelt så dyrt”

Utdrag ur en artikel i Dagens Samhälle 23 september 2021 –

“Vatten borde bli dubbelt så dyrt”

Det finns ingen vattenbrist i Sverige, hävdar professor Kenneth M Persson. Att det ändå kommer oroande rapporter varje sommar beror på ett otillräckligt och läckande ledningsnät. Och att vi slösar med vatten. ”Någon Saharaöken brer inte ut sig här.”

Utan vatten – inget liv. Där tar intervjun sin början.

– Vatten är essentiellt för allt liv på jorden. Och när Nasa eller andra rymdorganisationer ska ta reda på om det finns liv på andra planeter så börjar de med att undersöka om det finns vatten. Det är fundamentalt, säger Kenneth M Persson.

Han är professor i teknisk vattenresurslära, vilket handlar om hur vatten rör sig i naturen och hur det transporteras i system som människor bygger. Hur översvämningsrisker kan hanteras och hur olika delar av samhället kan planera och agera för att säkra tillgången till rent dricksvatten och det vatten som industrin och jordbruket behöver.

Han är även forskningschef på Sydvatten – ett bolag ägt av 17 kommuner i södra och västra Skåne som levererar dricksvatten till en miljon människor.

/…/

Inte ens på de platser där det regnar allra minst skulle det behöva uppstå någon brist, anser han. Inte om vi hushållade med vattnet, hade bättre koll på tillgången och investerade mer i ledningsnäten.

– Kommunerna och VA-verken har på många håll inte följt med i utvecklingen. Under torkan sommaren 2018 räckte inte ledningskapaciteten till när folk duschade oftare och använde mer vatten i trädgården. Reservoarerna, till exempel vattentornen, var heller inte tillräckligt stora för att flödena skulle kunna jämnas ut. Men det var ganska få vattenverk som hade brist på råvatten.

Människors ändrade levnadsvanor och en växande befolkning, särskilt i urbaniserade områden, leder alltså till ökad vattenförbrukning. Det sätter press på vattenverken, som måste anpassa ledningsnäten till en högre konsumtion.

/…/

Men han argumenterar inte bara för utbyggnad och upprustning utan också för en mer varsam användning av vatten.

– Det är ju inte lagbundet att varje privatperson i Sverige i snitt ska göra av med 140 liter vatten per dygn. Förbrukningen skulle lätt gå att trycka ner till 100 liter, utan någon särskild inverkan på vår komfort.

Högre pris på dricksvatten tycker han vore rimligt.

– Vatten borde vara dubbelt så dyrt som i dag. I Danmark kostar det mer att använda vatten och i Köpenhamn ligger förbrukningen på 100 liter per person och dygn. Även dansk industri använder mindre vatten.

Kenneth M Persson tycker att kommuner ska försöka påverka invånarnas beteende genom att helt enkelt upplysa om hur många liter vatten som i onödan spolas bort när en kran står och rinner.

/…/

Reporter: Cecilia Granestrand

Fotograf: Niclas Jönsson

Hela artikeln kan läsas här: Professor: Finns ingen vattenbrist – vi slösar med resursen – Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)