Bolmen research station

welcome to Bolmen Research Station


Bolmen Research Station is located at Tiraholm by Lake Bolmen, Hylte municipality. The research focus is primarily on water conservation projects and effects of climate change on freshwater ecosystems, environmental monitoring, fish conservation and management. The station is part of a national network of field research stations, SITES, and is open to all universities and colleges that want to research on Lake Bolmen and its surroundings. Educational projects such as Think H2O! is also part of the station´s mission.

Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

Foto: Sydvatten Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en effektiv och hållbar vattenanvändning? Detta är frågor som Sydvattens doktorand August Bjerkén hoppas besvara i sin forskning. August Bjerkén - Framtagande av...

Pågående examensarbeten – studenter säkerställer Bolmens framtid

Förändringen från klart till brunare vatten, som pågår i många sjöar och vattendrag runt om i Sverige, kallas “brunifiering”. Brunifieringen av ytvattnet kan leda till allt från ekosystemsförändringar till minskade rekreationsvärden såsom fiske och bad. Brunifieringen...