Bolmen research station

About Bolmen Research Station


Bolmen Research Station is located at Tiraholm by Lake Bolmen, Hylte municipality. The research focus is primarily on environmental monitoring, fish conservation and management, water conservation projects and effects of climate change on freshwater ecosystems. The station is part of a national network of field research stations, SITES, and is open to all universities and colleges that want to research on Lake Bolmen and its surroundings. Educational projects such as Think H2O! is also part of the station´s mission. The public is welcome to pay the station a visit.

Kampen om vattnet – En serie från Sveriges Radio

Ett program om hur produktion och miljö står i ständig konflikt. Hur använder vi naturens resurser och vem bestämmer över dem? Hur kan man hitta lösningar, hur har det sett ut, hur är det nu och hur ser framtiden ut? Kampen om vattnet Del 1: Parasitattacken - Vattnet...

read more
Lyckat tänk H2O!

Lyckat tänk H2O!

Knappt en månad har gått sedan den sista Tänk H2O! kursen avslutades vid Forskningsstation Bolmen. Efter vårens distansundervisning för alla gymnasieskolor fanns en viss oro inför höstens kursstarter. Men med lite anpassningar gick Tänk H2O! av stapeln; nästan som...