Bolmen research station

About Bolmen Research Station


Bolmen Research Station is located at Tiraholm by Lake Bolmen, Hylte municipality. The research focus is primarily on environmental monitoring, fish conservation and management, water conservation projects and effects of climate change on freshwater ecosystems. The station is part of a national network of field research stations, SITES, and is open to all universities and colleges that want to research on Lake Bolmen and its surroundings. Educational projects such as Think H2O! is also part of the station´s mission. The public is welcome to pay the station a visit.

Lake Bolmen – Past, present and future

Lake Bolmen – Past, present and future En rapport av Anna Borgström, där vi får följa utvecklingen av flera olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i sjön Bolmen från 1966 till 2018. För att ge svar på hur brunföring, övergödning och klimatförändringar...

Länsstyrelsen bekämpar den skadliga vattenväxten sjögull i Bolmen

När vattenväxten sjögull breder ut sig blir den så tät att den skuggar liv under ytan som gör att arter dör vilket medför att hela sjöns ekosystem förändras. Observera att detta är en genrebild, den är inte tagen i Bolmen. Foto: Mostphotos Det första fyndet av den...

Impact of different catchments on the Brownification of Lake Bolmen

Increased DOC and Fe concentrations from terrestrial landscapes has led to the browning of boreal surface waters. The negative societal and ecological impacts of brownification are increased cost of water purification, increased presences of algae and cyanobacteria,...