TänkH2O!

VA-branschens kompetens säkras vid Bolmen


För att öka medvetenheten om vattnets värde och locka till VA-branschen delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en vattenkurs vid sjön Bolmen i Småland för minst fyra lärare och minst 90 elever. Varje år delas tio stipendier ut.

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor och knyter an till många aktuella ämnen inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora. Vatten ryms till exempel inom klimat- och miljöfrågor, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, etik och religion.

Stipendiet Tänk H2O! kan sökas av gymnasielärare som arbetar på skolor i Sydvattens 17 delägarkommuner eller i någon av kommunerna runt sjön Bolmen: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm, Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo.