Forskning & mätningar

Aktuell forskning på Forskningsstation Bolmen


Planerat under 2021

Våtmarksmätningar som en del av Anna Borgströms, doktorand Lunds universitet, arbete.

DOM Seasons, 1-års vattenprovtagning åt Gleon.

Täckning av Sjögull med Länsstyrelsen Halland.

Lifeplan

AquaNet 2021

Tänk H2O!

Genomfört under 2020

Sites AquaNet

Tänk H2O!

Våtmarksmätningar.

Fältstudier med studenter från Högskolan i Halmstad.

Rapport om utvecklingen av flera olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i sjön Bolmen från 1966 till 2018, av Anna Borgström, doktorand Lunds Universitet.

Studie av Emelie Robak Enbratt, Högskolan i Halmstad, om fiskars påverkan av brunifiering.

Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad och Smålands Sjörike.

Rapport om olika avrinningsområdens påverkan på sjöars brunifiering, av Kaela Chileshe vid Högskolan i Halmstad.

Kartläggning och bekämpning av den skadliga vattenväxten sjögull i Bolmen.

Provtagningar vid Kvarnasjön, i Storån och i Bolmen.

Ökat engagemang i Lagans Vattenråd.

M.m.