Stort partnermöte på forskningsstationen

Stort partnermöte på forskningsstationen

Torsdagen 19 april höll forskningsstationen ett partnermöte för Sydvattens styrelse, företrädare från kommunerna kring Bolmen, företrädare från Region Halland, Länsstyrelsen Halland och Högskolan i Halmstad. Även lokalpress var inbjudna och fanns på plats. De fick en...